Úvodní stránka>Aktuality>Projekt na úsporu energií 2018

V roce 2017 získala naše společnost stavební povolení na projekt na úsporu energií - Administrativní budova a provozní sociální zázemí. Na tento záměr byla zpracována a podána žádost o dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, spadajícího pod MPO.

V dubnu 2018, poté co byla schválena dotace, byly zahájeny stavební práce. Předpokládaný termín ukončení je do 10. července 2018.

Stavební práce byly ukončeny v červenci, v září 2018 proběhla kolaudace a probíhají přípravy žádosti o proplacení.

Projekt na úsporu energií - Administrativní budova a provozní sociální zázemí